Category Archives: Tin tức

Thủ tục tách công ty TNHH hai thành viên quy định như thế nào?

Công ty tôi đang hoạt động là công ty TNHH hai thành viên, hiện tại [...]

Tách công ty có được hưởng ưu đãi thuế không

Bên mình có tách một phần diện tích đất thuê của Nhà nước cho công [...]

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty sau chia, tách công ty bao gồm những điều kiện nào?

Cho tôi hỏi điều kiện để thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng [...]

Công ty cổ phần sau khi bị tách có bị chấm dứt tồn tại hay không?

Sau khi tách công ty cổ phần, công ty bị tách có bị chấm dứt [...]

Có thể có tối đa bao nhiêu thành viên trong Hội đồng quản trị công ty cổ phần?

Hội đồng quản trị công ty cổ phần có tối đa bao nhiêu thành viên? Thành [...]

Cổ phần trong công ty cổ phần thì hộ kinh doanh có được mua không?

Hộ kinh doanh có được phép mua cổ phần trong công ty cổ phần không? Thế [...]

Cần chuẩn bị mấy bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần?

Đăng ký thành lập công ty cổ phần cần chuẩn bị bao nhiêu bộ hồ [...]

Quy trình tổng quát của một thương vụ M&A

M&A đang trở thành xu hướng đầu tư toàn cầu và phát triển mạnh mẽ [...]