Cổ phần trong công ty cổ phần thì hộ kinh doanh có được mua không?

Hộ kinh doanh có được phép mua cổ phần trong công ty cổ phần không? Thế nào là cổ đông sáng lập công ty cổ phần? Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần?

Hộ kinh doanh có được phép mua cổ phần trong công ty cổ phần không?

Nhờ luật sư làm rõ một hộ kinh doanh có được phép mua cổ phần trong công ty cổ phần hay không? Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

Như vậy, theo quy định này, bản thân hộ kinh doanh không được quyền mua cổ phần với tư cách hộ kinh doanh nhưng chủ hộ kinh doanh được quyền thực hiện hoạt động này với tư cách cá nhân mình.

Thế nào là cổ đông sáng lập công ty cổ phần?

Được biết công ty cổ phần khi thành lập phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập. Không rõ như thế nào thì được xác định là cổ đông sáng lập ạ?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 57 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

Cổ đông sáng lập quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong Danh sách cổ đông sáng lập nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần?

Cho em hỏi trường hợp bên em là công ty cổ phần, sắp tới dự định thay đổi người đại diện theo pháp luật thì thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật thực hiện với Phòng đăng ký kinh doanh được tiến hành như thế nào? Em xin cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

– Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

+ Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Lưu ý:

Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp này là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu;

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên theo quy định tại khoản 4 Điều 56, khoản 3 Điều 80 và khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần được tiến hành theo trình tự trên.

Trân trọng!

Chia sẻ