Công ty cổ phần sau khi bị tách có bị chấm dứt tồn tại hay không?

Sau khi tách công ty cổ phần, công ty bị tách có bị chấm dứt tồn tại hay không? Sau khi tách công ty cổ phần, số nợ chưa thanh toán sẽ do ai chi trả?

Chào anh chị, cho em hỏi em đang làm việc tại một công ty cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì tồn tại nhiều quan điểm trong chiến lược kinh doanh sắp tới mà một bộ phận cổ đông có mong muốn tách ra. Anh chị cho em hỏi trong trường hợp tách ra thì công ty bị tách có bị chấm dứt tồn tại hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

Sau khi tách công ty cổ phần, công ty bị tách có bị chấm dứt tồn tại hay không?

Tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về vấn đề tách công ty như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

2. Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.

Căn cứ theo quy định, sau khi tách công ty cổ phần, công ty bị tách không bị chấm dứt tồn tại mà vẫn tiếp tục hoạt động.

Sau khi tách công ty cổ phần, số nợ chưa thanh toán sẽ do ai chi trả?

Khoản 4 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2019 có quy định về việc thanh toán số nợ sau khi tách công ty cổ phần như sau:

4. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác. Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Như vậy, sau khi tách công ty cổ phần, số nợ chưa thanh toán sẽ do công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về khoản nợ.

Trân trọng!

Chia sẻ

Contact Me on Zalo