Daily Archives: 10 Tháng Năm, 2022

Những rào cản khiến M&A bất động sản khó hút doanh nghiệp ngoại

Hoạt động M&A bất động sản tại Việt Nam vẫn tồn tại nhiều rào cản [...]

Pitchbook là gì? Phân loại Pitchbook

Pitchbook là một tài liệu bán hàng được tạo ra bởi một ngân hàng đầu [...]

Lực lượng bán hàng (Sales force) là gì? Phân loại

Lực lượng bán hàng (tiếng Anh: Sales force) là toàn bộ nhân viên tham gia [...]

Thương hiệu trực tuyến (Online brand) là gì? Đặc điểm

Thương hiệu của doanh nghiệp trực tuyến (tiếng Anh: Online brand) là dấu ấn, hình [...]

Quản lí chuỗi cung ứng bền vững (Sustainable Supply Chain Management – SSCM) là gì?

Quản lí chuỗi cung ứng bền vững (tiếng Anh: Sustainable Supply Chain Management – SSCM) [...]

Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản là gì? Quyền và nghĩa vụ

Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản là doanh nghiệp hành nghề quản lí, [...]

Chiến lược định giá theo người dẫn đầu (Follow-the-Leader Pricing) là gì?

Chiến lược định giá theo người dẫn đầu (tiếng Anh: Follow-the-Leader Pricing) là chiến lược [...]

Định giá hiệu quả (Efficiency pricing) là gì?

Định giá hiệu quả (tiếng Anh: Efficiency pricing) là chiến lược định giá mà các [...]

Định giá dựa trên sự hài lòng (Satisfaction-Based Pricing) là gì?

Định giá dựa trên sự hài lòng (tiếng Anh: Satisfaction-Based Pricing) có thể đạt được [...]

Định giá dựa trên mối quan hệ (Relationship-based pricing) là gì?

Định giá dựa trên mối quan hệ (tiếng Anh: Relationship-based pricing) được áp dụng phổ [...]