Thương hiệu trực tuyến (Online brand) là gì? Đặc điểm

Thương hiệu của doanh nghiệp trực tuyến (tiếng Anh: Online brand) là dấu ấn, hình tượng tích cực và uy tín về sản phẩm và doanh nghiệp trong tâm trí của khách hàng trên môi trường trực tuyến, đặc biệt là môi trường Internet.

Thương hiệu trực tuyến

Khái niệm

Thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến hay gọi tắt là thương hiệu trực tuyến trong tiếng Anh được gọi là Online brand.

Thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến có thể được hiểu như sau: “Thương hiệu của doanh nghiệp trực tuyến là dấu ấn, hình tượng tích cực và uy tín về sản phẩm và doanh nghiệp trong tâm trí của khách hàng trên môi trường trực tuyến, đặc biệt là môi trường Internet”.

Đặc điểm của thương hiệu trực tuyến

Do đặc thù hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến nên thương hiệu của các doanh nghiệp này có một số đặc điểm như sau:

– Việc xây dựng thương hiệu đều sử dụng tới các phương tiện điện tử

Nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin, các thương hiệu của doanh nghiệp ngày nay đã được thiết kế cấu trúc với tính thẩm mỹ và tính chính xác cao hơn rất nhiều so với trước đây.

Việc sử dụng các phần mềm ứng dụng để xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu đang trở nên phổ biến và ngày càng hiện đại. Vì thế, các phương tiện điện tử có vai trò quan trọng và quyết định đến sự hình thành một thương hiệu trực tuyến của doanh nghiệp.

– Lưu trữ và hiển thị thông qua các phương tiện điện tử

Khác với thương hiệu truyền thống của doanh nghiệp thường được thể hiện trên các cuốn catalogue, tờ rơi, tờ gấp, pano tấm lớn ngoài trời hoặc được in trực tiếp trên nhiều chất liệu khác nhau.

Thương hiệu trực tuyến được lưu trữ và hiển thị qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác kết nối với mạng viễn thông và mạng Internet. Hình thức thể hiện có thể là logo điện tử, banner điện tử, catalouge điện tử,…

– Sử dụng các công cụ xúc tiến điện tử để phát triển thương hiệu

Quá trình phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến luôn gắn liền với việc sử dụng những tiện ích của công nghệ thông tin và thương mại điện tử, đặc biệt là mạng Internet.

Trên nền tảng Internet, các công cụ xúc tiến điện tử đã xuất hiện và đang ngày càng phát triển như website, mạng xã hội, các công cụ tìm kiếm, quảng cáo trên các website, email, diễn đàn,…

Các công cụ xúc tiến điện tử này đã hỗ trợ cho việc phát triển các thương hiệu của doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, đây là đặc điểm nổi bật của các thương hiệu này.

(Tài liệu tham khảo: Xây dựng cấu trúc thương hiệu cho các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại)

Chia sẻ