Pitchbook là gì? Phân loại Pitchbook

Pitchbook là một tài liệu bán hàng được tạo ra bởi một ngân hàng đầu tư hoặc công ty, có ghi chi tiết các thông tin chính của công ty, sau đó được đội ngũ bán hàng của công ty sử dụng để giúp bán các sản phẩm, dịch vụ.

Pitchbook

Khái niệm

Pitchbook là một tài liệu bán hàng được tạo ra bởi một ngân hàng đầu tư hoặc công ty, có ghi chi tiết các thông tin chính của công ty, sau đó được đội ngũ bán hàng của công ty sử dụng để giúp bán các sản phẩm, dịch vụ.

Pitchbook là hướng dẫn hữu ích cho đội ngũ bán hàng để ghi nhớ các tính năng, số liệu quan trọng và cung cấp các hình ảnh trực quan khi họ đang giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

Phân loại Pitchbook

Có hai loại pitchbook chính. Một loại chứa tất cả các thuộc tính chính của công ty và một loại chứa chi tiết về một thỏa thuận cụ thể, chẳng hạn như Phát hành công khai lần đầu của công ty (IPO) hoặc sản phẩm đầu tư.

Các pitchbook chính cung cấp một cái nhìn tổng quan về công ty. Đối với một ngân hàng đầu tư, nó sẽ hiển thị thông tin như số lượng các nhà phân tích, sự thành công của IPO trước đó và số lượng giao dịch mà ngân hàng hoàn thành mỗi năm. Đối với một công ty đầu tư, nó sẽ có các thông tin như sức mạnh tài chính của công ty lẫn những tài nguyên và dịch vụ có sẵn cho khách hàng của mình.

Nếu pitchbook đang được sử dụng bởi một nhóm hoặc cố vấn tài chính cá nhân thì nó cũng có thể có thông tin về tiểu sử. Tất cả các chi tiết được hiển thị trong pitchbook là những gì mà nhóm bán hàng nên tập trung vào khi bán lợi ích của công ty cho các khách hàng tiềm năng.

Pitchbook hoạt động như thế nào?

Đối với một ngân hàng đầu tư, một pitchbook tập trung vào tất cả các lợi ích của vấn đề, giúp các nhà môi giới và ngân hàng đầu tư thể hiện làm thế nào mà công ty có thể phục vụ các nhu cầu cụ thể của những khách hàng tiềm năng của họ. Pitchbook sẽ có thông tin chi tiết hơn về cách mà quá trình IPO có thể thực hiện được đối với khách hàng tiềm năng. Nó cũng sẽ cho thấy các IPO tương đương trong cùng ngành mà ngân hàng đầu tư đã thành công trong quá khứ.

Đối với một công ty đầu tư, pitchbook sẽ được định hướng theo sản phẩm nhiều hơn. Nó có thể trình bày một danh mục đầu tư, sử dụng biểu đồ và so sánh với một điểm chuẩn thích hợp. Nếu chiến lược đầu tư tiên tiến hơn, nó sẽ trình bày phương pháp chọn cổ phiếu và các dữ liệu thông tin khác nhằm giúp khách hàng tiềm năng hiểu được chiến lược của công ty.

Ví dụ về Pitchbook

Năm 2011, công ty Autonomy là mục tiêu mua lại của một số đối thủ cạnh tranh lớn hơn. Hewlett Packard và Oracle đã bày tỏ sự quan tâm nhưng cuối cùng HP đã trở thành kẻ chiến thắng và mua lại được công ty cơ sở hạ tầng về phần mềm này. Oracle đã quyết định đăng một pitchbook về IPO, được phát triển bởi công ty Qatalyst Partners lên trên trang web của mình.

Trong phần giới thiệu, Qatalyst cho thấy các ví dụ về cách Oracle sẽ được hưởng lợi từ việc mua Autonomy, cho thấy nó sẽ tăng lợi thế cạnh tranh trong các lĩnh vực mà Oracle không có chỗ đứng. Nó cũng cho thấy các số liệu tài chính quan trọng của công ty và làm thế nào để nó có được cả doanh thu dương và tăng trưởng lợi nhuận. Pitchbook cũng giới thiệu các đối tác và khách hàng mà Oracle sẽ mua ngay lập tức một khi mua được công ty. Nó cũng đi sâu vào chi tiết về đội ngũ quản lí và giám đốc của Autonomy.

(Theo Investopedia)

Chia sẻ