Chiến lược định giá theo người dẫn đầu (Follow-the-Leader Pricing) là gì?

Chiến lược định giá theo người dẫn đầu (tiếng Anh: Follow-the-Leader Pricing) là chiến lược định giá cạnh tranh được một công ty thực hiện bằng cách điều chỉnh giá cả của sản phẩm và dịch vụ giống với doanh nghiệp lớn nhất trong thị trường.

Chiến lược định giá theo người dẫn đầu

Khái niệm

Chiến lược định giá theo người dẫn đầu trong tiếng Anh là Follow-the-Leader Pricing.

Định giá theo người dẫn đầu là chiến lược định giá cạnh tranh được một công ty thực hiện bằng cách điều chỉnh giá cả của sản phẩm và dịch vụ giống với doanh nghiệp lớn nhất trong thị trường. Ví dụ, nếu doanh nghiệp dẫn đầu thị trường giảm giá hàng hóa, thì công ty cũng sẽ hạ giá của mình xuống mức tương tự.

Chiến lược định giá theo người dẫn đầu có thể buộc doanh nghiệp phải liên tục điều chỉnh giá, đặc biệt nếu công ty dẫn đầu chống lại chiến lược này bằng cách liên tục tăng và giảm giá. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến cuộc chiến giá cả.

Cuộc chiến giá cả xảy ra khi các công ty cố tình cướp thị phần lẫn nhau. Ví dụ, khi một công ty hạ giá đến mức lỗ để lôi kéo khách hàng, công ty đối thủ của nó có thể cũng sẽ giảm giá để bảo vệ hoặc giành thêm thị phần. Điều này có thể xảy ra trong một thời gian dài và biến thành một cuộc chiến giá cả. Các cuộc chiến giá cả đã được thực hiện giữa Apple và Samsung, Walmart và Amazon.

Chiến lược định giá theo người dẫn đầu phù hợp nhất đối với các công ty lớn và có lợi thế kinh tế nhờ qui mô để thu được chi phí đơn vị thấp và có thể cạnh tranh về giá. Chiến lược này thường được thực hiện trong các lĩnh vực có hiện tượng độc quyền nhóm mà chỉ có một số ít nhà sản xuất hoặc người bán chiếm lĩnh thị trường, ví dụ như các chuỗi cửa hàng tạp hóa.

Do các doanh nghiệp nhỏ và công ty khởi nghiệp thường có chi phí cao hơn và tỉ suất lợi nhuận thấp hơn so với các doanh nghiệp lớn, họ có thể không có khả năng cạnh tranh về giá với các công ty hàng đầu trong ngành.

Thay vào đó, họ phải sử dụng dịch vụ và các tặng phẩm khác để tạo sự khác biệt. Định giá theo người dẫn đầu là một giải pháp thay thế cho các chiến lược giá khác để thâm nhập thị trường mới, gia tăng thị phần hoặc bảo vệ thị phần khỏi những người công ty mới gia nhập ngành.

So sánh với các chiến lược định giá khác

Định giá theo người dẫn đầu là một chiến lược định giá dựa trên đối thủ cạnh tranh, khác với chiến lược định giá dựa trên chi phí, dựa trên khách hàng hay trên sản phẩm. Công ty sử dụng định giá dựa trên chi phí sử dụng chi phí sản xuất sản phẩm như là mốc để định giá rồi cộng thêm một mức lợi nhuận mong muốn để tạo ra giá bán.

Định giá dựa trên khách hàng là định giá theo tâm lí bằng cách đưa ra mức giá hấp dẫn khách hàng. Ví dụ, công ty sẽ đặt ra mức giá sao cho sản phẩm có vẻ rẻ hơn thực tế, ví dụ định giá bản sản phẩm là 99,99 USD thay vì 100 USD.

Định giá dựa trên sản phẩm là chiến lược định giá theo các “gói sản phẩm” hoặc sản phẩm bán kèm, ví dụ giá bán của lưỡi dao cạo được quyết định dựa trên sự phụ thuộc vào việc sử dụng nó với dao cạo râu.

(Theo investopedia)

Chia sẻ