Định giá dựa trên sự hài lòng (Satisfaction-Based Pricing) là gì?

Định giá dựa trên sự hài lòng (tiếng Anh: Satisfaction-Based Pricing) có thể đạt được thông qua việc cung cấp sự đảm bảo cho khách hàng, định giá dựa trên lợi ích mang lại cho khách hàng và định giá theo tỉ lệ phẳng.

Định giá dựa trên sự hài lòng (Satisfaction-Based Pricing)

Định nghĩa

Định giá dựa trên sự hài lòng trong tiếng Anh là Satisfaction-Based PricingĐịnh giá dựa trên sự hài lòng có thể đạt được thông qua việc cung cấp sự đảm bảo cho khách hàng, định giá dựa trên lợi ích mang lại cho khách hàng và định giá theo tỉ lệ phẳng.

Mục tiêu của chiến lược định giá dựa trên sự hài lòng

– Do dịch vụ mang tính vô hình nên cảm nhận về rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ là cao. Mục tiêu chính về định giá dựa trên sự hài lòng giúp giảm nhận thức về rủi ro mà khách hàng cảm nhận gắn với việc mua dịch vụ, đồng thời thu hút thị trường mục tiêu bằng giá trị chắc chắn.

Nội dung

Thứ nhất là cung cấp sự đảm bảo cho khách hàng.

– Sự đảm bảo về dịch vụ có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút khách hàng.

– Cung cấp sự đảm bảo cho khách hàng có nghĩa là trong trường hợp dịch vụ của doanh nghiệp không làm khách hàng hài lòng, những khách hàng này có thể được bù đắp cho sự không hài lòng đó từ phía các doanh nghiệp dịch vụ.

– Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tương đồng, nếu không có sự khác biệt đáng kể trong cạnh tranh, thì một dịch vụ cung cấp sự đảm bảo cho khách hàng sẽ đem lại lợi thế khác biệt.

Thứ hai là định giá dựa trên lợi ích dịch vụ mang lại cho khách hàng.

– Mục tiêu của việc định giá dựa trên lợi ích dịch vụ mang lại cho khách hàng là phát triển mối liên hệ trực tiếp giữa giá dịch vụ và các thành phần dịch vụ mà khách hàng đánh giá cao.

– Chẳng hạn, dịch vụ kết nối Internet của phần lớn các nhà cung cấp dịch vụ hiện nay không áp dụng chiến lược định giá dựa trên lợi ích thực mang lại cho khách hàng.

Điều này rất dễ nhận thấy vì họ tính phí dịch vụ cho từng khách hàng theo gói dịch vụ nhất định mà không thực sự dựa trên thời gian khách hàng thực sự truy cập hay các lợi ích khách hàng nhận được từ việc kết nối Internet trực tuyến đó.

Thứ ba là định giá theo tỉ lệ phẳng.

– Mục tiêu của giá theo tỉ lệ phẳng là để giảm sự không chắc chắn của người tiêu dùng về mức giá cuối cùng của dịch vụ bằng cách áp dụng một mức giá cố định (hoặc theo tỉ lệ cố định) trước khi giao dịch dịch vụ diễn ra, thay vì áp dụng giá dịch vụ linh hoạt theo thời gian sử dụng hay dung lượng dịch vụ sử dụng.

– Với chiến lược định giá theo tỉ lệ phẳng, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ giúp cho khách hàng giảm nỗi lo và rủi ro dịch vụ có thể gia tăng gây bất lợi cho họ.

(Tài liệu tham khảo: Quản trị kinh doanh dịch vụ từ góc nhìn marketing, NXB Thông tin và Truyền thông)

Chia sẻ