Thủ tục mua lại công ty kinh doanh, sản xuất đồ gỗ nội thất

Mua lại công ty kinh doanh, sản xuất đồ gỗ nội thất là một hoạt động M&A (Merger & Acquisition) phức tạp, đòi hỏi nhiều thủ tục và quy định pháp luật cần được tuân thủ. Dưới đây là các bước cơ bản trong thủ tục mua lại công ty kinh doanh, sản xuất đồ gỗ nội thất tại Việt Nam:

1. Nghiên cứu và đánh giá:

 • Xác định mục tiêu mua lại: Phân tích thị trường đồ gỗ nội thất, tiềm năng phát triển của công ty mục tiêu, vị thế cạnh tranh, giá trị doanh nghiệp, v.v.
 • Nghiên cứu kỹ lưỡng công ty mục tiêu: Tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, nguồn nhân lực, tài sản trí tuệ, danh mục sản phẩm, thị trường xuất khẩu, v.v.
 • Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn: Tranh chấp pháp lý, nợ nần, vấn đề môi trường, thay đổi xu hướng thị trường, v.v.

2. Thỏa thuận mua bán:

 • Xác định giá trị mua bán: Sử dụng các phương pháp định giá doanh nghiệp phù hợp, ví dụ như phương pháp dựa trên tài sản, phương pháp dựa trên thu nhập, phương pháp dựa trên thị trường.
 • Thương lượng các điều khoản hợp đồng mua bán: Phạm vi chuyển nhượng, giá trị giao dịch, phương thức thanh toán, điều khoản bảo đảm, cam kết về chất lượng sản phẩm, v.v.
 • Ký kết hợp đồng mua bán: Hợp đồng phải được lập thành văn bản, có đầy đủ các điều khoản cần thiết và tuân thủ quy định pháp luật.

3. Hoàn tất thủ tục pháp lý:

 • Xin phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp mua lại công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm).
 • Báo cáo giao dịch với cơ quan quản lý thuế và hoàn tất nghĩa vụ thuế liên quan.
 • Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của công ty mục tiêu.
 • Bàn giao tài sản, hồ sơ và nhân sự của công ty mục tiêu.

4. Hợp nhất hoạt động:

 • Xây dựng chiến lược tích hợp: Xác định mục tiêu, phương thức tích hợp, cấu trúc tổ chức mới, quy trình sản xuất, v.v.
 • Giao tiếp và giải quyết các vấn đề sau mua lại: Vấn đề văn hóa doanh nghiệp, thay đổi nhân sự, hệ thống quản lý mới, v.v.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động sau mua lại: Đo lường kết quả tích hợp, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Lưu ý:

 • Thủ tục mua lại công ty kinh doanh, sản xuất đồ gỗ nội thất có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của luật sư, chuyên gia tài chính và tư vấn M&A để đảm bảo thực hiện đúng quy trình và bảo vệ quyền lợi của mình.
 • Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau đây:
  • Ngành công nghiệp đồ gỗ nội thất tại Việt Nam có tính cạnh tranh cao, do vậy cần đánh giá kỹ lưỡng tiềm năng phát triển của công ty mục tiêu trước khi thực hiện mua lại.
  • Doanh nghiệp cần đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất đồ gỗ nội thất.
  • Cần quan tâm đến các vấn đề về chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.

Dưới đây là một số công ty luật và công ty tư vấn M&A uy tín tại Việt Nam mà bạn có thể tham khảo:

 • Công ty Luật Việt Phú
 • Sàn mua bán công ty 247

Chia sẻ