Thủ tục mua lại công ty kinh doanh may mặc

Thủ tục mua lại công ty kinh doanh may mặc tại Việt Nam

Mua lại công ty kinh doanh may mặc là một hoạt động M&A (Mergers & Acquisitions) phức tạp, đòi hỏi nhiều thủ tục và quy định pháp luật cần được tuân thủ. Dưới đây là các bước cơ bản trong thủ tục mua lại công ty kinh doanh may mặc tại Việt Nam:

1. Nghiên cứu và đánh giá:

 • Xác định mục tiêu mua lại: Phân tích thị trường may mặc, tiềm năng phát triển của công ty mục tiêu, vị thế cạnh tranh, giá trị doanh nghiệp, v.v.
 • Nghiên cứu kỹ lưỡng công ty mục tiêu: Tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, nguồn nhân lực, tài sản trí tuệ, v.v.
 • Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn: Tranh chấp pháp lý, nợ nần, vấn đề môi trường, lao động, v.v.

2. Thỏa thuận mua bán:

 • Xác định giá trị mua bán: Sử dụng các phương pháp định giá doanh nghiệp phù hợp như phương pháp giá trị tài sản ròng (NAV), phương pháp thu nhập ròng (DCF), v.v.
 • Thương lượng các điều khoản hợp đồng mua bán: Phạm vi chuyển nhượng, giá trị giao dịch, phương thức thanh toán, điều khoản bảo đảm, v.v.
 • Ký kết hợp đồng mua bán: Hợp đồng phải được lập thành văn bản, có đầy đủ các điều khoản cần thiết và tuân thủ quy định pháp luật.

3. Hoàn tất thủ tục pháp lý:

 • Xin phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền: Đối với trường hợp mua lại công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm như dệt may xuất khẩu.
 • Báo cáo giao dịch với cơ quan quản lý thuế và hoàn tất nghĩa vụ thuế liên quan.
 • Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của công ty mục tiêu.
 • Bàn giao tài sản, hồ sơ và nhân sự của công ty mục tiêu.

4. Hợp nhất hoạt động:

 • Xây dựng chiến lược tích hợp: Xác định mục tiêu, phương thức tích hợp, cấu trúc tổ chức mới, v.v.
 • Giao tiếp và giải quyết các vấn đề sau mua lại: Vấn đề văn hóa doanh nghiệp, thay đổi nhân sự, hệ thống quản lý mới, v.v.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động sau mua lại: Đo lường kết quả tích hợp, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Lưu ý:

 • Thủ tục mua lại công ty kinh doanh may mặc có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của luật sư, chuyên gia tài chính và tư vấn M&A để đảm bảo thực hiện đúng quy trình và bảo vệ quyền lợi của mình.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về thủ tục mua lại công ty kinh doanh may mặc tại Việt Nam tại:

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Cạnh tranh 2010 (sửa đổi bổ sung năm 2022)
 • Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: https://www.mpi.gov.vn/

Dưới đây là một số công ty luật và công ty tư vấn M&A uy tín tại Việt Nam mà bạn có thể tham khảo:

 • Công ty Luật Việt Phú
 • Sàn mua bán công ty 247

Chia sẻ