Thủ tục mua lại công ty kinh doanh, sản xuất ô tô

Lưu ý: Thủ tục mua lại công ty kinh doanh, sản xuất ô tô có thể thay đổi tùy theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Do đó, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên về lĩnh vực mua bán sáp nhập doanh nghiệp để được tư vấn cụ thể và chính xác nhất.

Dưới đây là thông tin chung về thủ tục mua lại công ty kinh doanh, sản xuất ô tô:

1. Các bước thực hiện:

1.1. Đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán:

 • Hai bên tiến hành đàm phán về các điều khoản của hợp đồng mua bán, bao gồm giá mua, phương thức thanh toán, tài sản chuyển nhượng, trách nhiệm của bên bán và bên mua, v.v.
 • Sau khi thống nhất các điều khoản, hai bên ký kết hợp đồng mua bán.

1.2. Thực hiện các thủ tục pháp lý:

 • Bên bán và bên mua thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc chuyển nhượng sở hữu công ty, bao gồm:
  • Nộp hồ sơ xin chuyển nhượng quyền sở hữu doanh nghiệp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
  • Thay đổi thông tin về chủ sở hữu công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Thông báo cho các bên liên quan về việc chuyển nhượng sở hữu công ty, bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, v.v.

1.3. Hoàn tất việc chuyển nhượng:

 • Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, bên bán bàn giao tài sản và hồ sơ cho bên mua.
 • Bên mua tiếp quản việc điều hành công ty.

2. Hồ sơ cần thiết:

 • Hợp đồng mua bán công ty.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
 • Báo cáo tài chính của công ty.
 • Danh sách tài sản của công ty.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của công ty.
 • Các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

3. Một số lưu ý:

 • Việc mua lại công ty kinh doanh, sản xuất ô tô là một giao dịch phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết về pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
 • Do đó, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư và chuyên gia tư vấn tài chính để đảm bảo việc mua lại được thực hiện một cách hợp pháp và hiệu quả.
 • Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý đến các vấn đề sau:
  • Nợ nần của công ty.
  • Các hợp đồng đang thi hành của công ty.
  • Vấn đề sở hữu trí tuệ của công ty.
  • Vấn đề nhân sự của công ty.

4. Tham khảo thêm thông tin:

 • Luật Doanh nghiệp 2020: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/tag?keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%202020
 • Nghị định 108/2019/NĐ-CP ngày 27/11/2019 quy định chi tiết về hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/ho-tro-phap-luat/?FromDay=&ToDay=&p=2529
 • Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: http://mpi.gov.vn/

Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn!

Chia sẻ