Tag Archives: mua doanh nghiệp

Lợi ích khi mua lại doanh nghiệp

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc mở rộng kinh doanh hoặc tiếp cận thị [...]

Đặc điểm và lưu ý Hợp đồng mua bán doanh nghiệp

Trên thị trường, có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập và hoạt động kinh [...]

Hãy mua một doanh nghiệp đang hoạt động

Lựa chọn nghề nghiệp cơ bản nhất là làm việc trong công ty của người [...]

Mua – bán doanh nghiệp: cần cái nhìn cởi mở

Trong cuốn sách Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp: Lên kế hoạch và hành động – [...]