Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác liên quan đến mua lại công ty cổ phần

Thủ tục mua lại công ty cổ phần

Thủ tục mua lại công ty cổ phần được quy định tại Điều 127 Luật Doanh nghiệp năm 2020, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra thông tin công ty cổ phần dự định mua

Trước khi mua lại công ty cổ phần, cần kiểm tra thông tin về công ty cổ phần dự định mua, bao gồm:

 • Tình trạng pháp lý của công ty cổ phần, bao gồm: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, điều lệ công ty,…
 • Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần, bao gồm: tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh,…
 • Tình hình nhân sự của công ty cổ phần, bao gồm: số lượng, trình độ, năng lực của nhân viên.

Bước 2: Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần là bước quan trọng nhất trong thủ tục mua lại công ty cổ phần. Chuyển nhượng cổ phần phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung sau:

 • Giá chuyển nhượng cổ phần
 • Phương thức thanh toán
 • Thời hạn thanh toán
 • Các điều kiện khác (nếu có)

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên tham gia.

Bước 3: Hoàn tất thủ tục

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, các bên tham gia cần thực hiện các thủ tục sau để hoàn tất việc mua lại công ty cổ phần:

 • Cập nhật thông tin về cổ đông mới trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần.
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Một số lưu ý khi mua lại công ty cổ phần

Khi mua lại công ty cổ phần, cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Xác định mục đích mua lại công ty cổ phần: Mục đích mua lại công ty cổ phần có thể là để nắm quyền kiểm soát công ty, để mở rộng quy mô kinh doanh, hoặc để phát triển sản phẩm, dịch vụ mới,…
 • Khảo sát kỹ lưỡng tình hình của công ty cổ phần dự định mua: Việc khảo sát kỹ lưỡng tình hình của công ty cổ phần dự định mua sẽ giúp người mua có được thông tin đầy đủ về công ty, từ đó đưa ra quyết định mua lại phù hợp.
 • Lập kế hoạch mua lại: Lập kế hoạch mua lại sẽ giúp người mua chủ động trong việc thực hiện các bước mua lại.
 • Tìm kiếm đối tác tư vấn pháp lý: Việc tìm kiếm đối tác tư vấn pháp lý sẽ giúp người mua được tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến mua lại công ty cổ phần.

Tư vấn của luật sư

Luật sư có thể tư vấn cho người mua về các vấn đề pháp lý liên quan đến mua lại công ty cổ phần, bao gồm:

 • Tư vấn về điều kiện, thủ tục mua lại công ty cổ phần
 • Tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác liên quan đến mua lại công ty cổ phần

Việc tư vấn của luật sư sẽ giúp người mua thực hiện thủ tục mua lại công ty cổ phần một cách thuận lợi và đúng pháp luật.

Chia sẻ