Tag Archives: tư vấn luật doanh nghiệp

Quyền cho thuê, bán doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Theo Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân được quyền [...]

2 mô hình hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp

Theo quy định pháp luật hiện hành có 2 mô hình hợp tác kinh doanh [...]

Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

Khách hàng cần tư vấn: Công ty em đã đăng ký tài khoản ngân hàng cho [...]