Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

Khách hàng cần tư vấn: Công ty em đã đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp với Sở kế hoạch đầu tư và đã được trả kết quả. Nhưng khi lên cơ quan thuế gặp họ thông báo tài khoản ngân hàng chưa đăng lên trang chủ cơ quan thuế. Vậy trong trường hợp này em phải làm sao?

Ban tư vấn luật doanh nghiệp – Sàn Mua Bán Công Ty 247

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế

     Theo Điều 53 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh quy định về thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế như sau:
     “1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
     Nội dung Thông báo gồm:
     a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
     b) Nội dung thay đi thông tin đăng ký thuế.
     2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”
Theo quy định này thì cơ quan thuế và Sở kế hoạch đầu tư đã thống nhất việc Sở kế hoạch đầu tư sẽ nhận thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp

     2. Hồ sơ đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

     Kể từ ngày 15/1/2016 theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ kế hoạch đầu tư: Khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như: Thay đổi tên, địa chỉ doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi thông tin đăng ký thuế bổ sung tài khoản ngân hàng … thì phải dùng mẫu Phụ lục II-1
Hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch đầu tư như sau:

  • Mẫu PL II-1 (Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

  • Giấy ủy quyền (ghi rõ là: Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả), kết quả nhận được: người được ủy quyền nhận kết quả sau 5 ngày.

  1 CMND photo (của Giám đốc, chủ DN)

     Chú ý

  • Các bạn chỉ cần nộp Phụ lục II-1 cho Sở kế hoạch đầu tư

  • Cụ thể tại phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở

  Thời hạn là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi

     Như vậy, nếu như công ty bạn đã đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư và đã được trả kết quả. Nhưng tài khoản ngân hàng đó chưa đăng lên trang chủ cơ quan thuế thì có thể là do Sở kế hoạch đầu tư chưa cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bạn. Do đó bạn có thể liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh để kiểm tra

 

 

Chia sẻ