Tag Archives: (M&A)

Thủ tục mua lại dự án bất động sản thông qua M&A chủ dự án

Thủ tục mua lại dự án bất động sản thông qua M&A chủ dự án được [...]

Thương vụ M&A là gì?

Thương vụ M&A là gì? M&A là viết tắt của 2 cụm từ Mergers (Sáp [...]

Mua bán doanh nghiệp rất cần chuyên viên chuyên nghiệp tuy không khó?

Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của xã hội, ngày càng nhiều các [...]

Bản chất thương vụ M&A

Trong vài năm vừa qua từ năm 2016 đến năm nay thị trường mua bán [...]

Điều khoản cần lưu ý trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp

Khi tiến hành hoạt động M&A, doanh nghiệp cần lưu ý một số điều khoản [...]

Vấn đề pháp lý trong giai đoạn đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng sáp nhập và mua lại (M&A)

Giao kết hợp đồng là công đoạn cuối cùng của việc thỏa thuận giao dịch [...]