Ra giá thấp (Underpricing) là gì? Đặc điểm của ra giá thấp

Ra giá thấp (tiếng Anh: Underpricing) là cách niêm yết một đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) với giá thấp hơn giá trị thực của nó trên thị trường chứng khoán.

Ra giá thấp

Khái niệm

Ra giá thấp trong tiếng Anh là Underpricing.

Ra giá thấp là cách niêm yết một đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) với giá thấp hơn giá trị thực của nó trên thị trường chứng khoán. Khi giá đóng cửa ngày đầu tiên của một cổ phiếu cao hơn mức giá IPO đã đặt, cổ phiếu được coi là bị ra giá thấp.

Đặc điểm của  Ra giá thấp

Một đợt phát hành công khai ban đầu là việc giới thiệu một cổ phiếu mới để giao dịch công khai trên sàn giao dịch chứng khoán. Mục đích là để tăng vốn cho sự phát triển trong tương lai của công ty.

Xác định giá chào bán phải xem xét đến nhiều yếu tố. Các yếu tố định lượng được xem xét đầu tiên. Đó là những con số thực tế và dự kiến giựa trên dòng tiền.

Tuy nhiên, lại có hai điều đối ngược nhau. Giám đốc điều hành của công ty và các nhà đầu tư sớm muốn định giá cổ phiếu càng cao càng tốt để huy động nhiều vốn nhất và có lợi cho bản thân nhất. Nhưng sàn chứng khoán phát hành cổ phiếu đó lại hi vọng ra giá thấp để bán càng nhiều cổ phiếu càng tốt vì khối lượng cao hơn có nghĩa là phí giao dịch cao hơn cho họ.

Các yếu tố định giá IPO

Việc định giá IPO là không hoàn toàn chính xác, vì vậy việc ra giá thấp IPO là không chính xác. Những yếu tố có thể ảnh hưởng tới định giá IPO:

– Các yếu tố định lượng được xem xét bao gồm tình hình tài chính của công ty như doanh thu, chi phí, thu nhập và dòng tiền hiện tại của công ty.

– Thu nhập dự kiến cũng được xem xét.

– Giá IPO phản ánh nhiều mức giá trên thu nhập (P/E) so với các công ty cùng ngành.

– Qui mô của thị trường hiện tại và tương lai gần cho sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty sản xuất.

– Tính thị trường của cổ phiếu trong môi trường kinh doanh hiện tại cũng rất quan trọng.

Vì sao phải Ra giá thấp?

Về lí thuyết, bất kì IPO nào tăng giá trong ngày đầu tiên giao dịch đều được Ra giá thấp, cho dù đó là cố ý hay vô tình. Các cổ phiếu có thể đã được cố tình Ra giá thấp để thúc đẩy nhu cầu. Hoặc, bên bảo lãnh IPO có thể đã đánh giá thấp nhu cầu của nhà đầu tư.

Một IPO có thể được ra giá thấp nếu các nhà tài trợ của nó thực sự không chắc chắn về sự tiếp nhận mà cổ phiếu sẽ nhận được. Sau cùng, giá cổ phiếu sẽ ngay lập tức leo lên mức giá ngang với giá trị thực của nó. Điều đó tốt hơn đáng kể so với giá cổ phiếu của công ty giảm vào ngày đầu tiên.

Cho dù nó được ra giá thấp hay không, một khi IPO ra mắt, công ty trở thành một chủ thể giao dịch công khai thuộc sở hữu của các cổ đông. Nhu cầu của cổ đông sẽ xác định giá trị của cổ phiếu trong thị trường mở trong tương lai.

(Theo Investopedia)

Chia sẻ