Tag Archives: chào bán công khai ban đầu

Ra giá thấp (Underpricing) là gì? Đặc điểm của ra giá thấp

Ra giá thấp (tiếng Anh: Underpricing) là cách niêm yết một đợt chào bán công [...]