Mở quán ăn vặt có cần đăng ký kinh doanh không?

1. Cơ sở pháp lý:

– Nghị định số 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ  Về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

2. Nội dung tư vấn:

Theo hướng dẫn tại điều 3 nghị định 39/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số ngành nghề không cần đăng ký kinh doanh như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động th­ương mại sau đây:
a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các th­ương nhân đ­ược phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong; 
b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định; 
c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, n­ước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định; 
d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ;
đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định
e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.
2. Kinh doanh l­ưu động là các hoạt động thương mại không có địa điểm cố định.”

Như vậy,với việc mở cửa hàng ăn vặt giá bình dân sẽ thuộc trường hợp buôn bán vặt hoặc bán quà vặt, những hoạt động này thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ- CP. Tuy nhiên, do mặt hàng này là đồ ăn vặt nên bạn cần tuân thủ những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường.

Với mô hình kinh doanh nhỏ này, chúng ta không phải đăng ký kinh doanh nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định về thuế, phí và lệ phí do pháp luật quy định,căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Nghị định số 39/2007/NĐ- CP cụ thể :

“Cá nhân hoạt động thương mại phải tuân thủ pháp luật về thuế, giá, phí, và lệ phí liên quan đến hàng hóa, dịch vụ kinh doanh. Trường hợp kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, cá nhân hoạt động thương mại phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ này.”

Chia sẻ