Mua bán cổ phần công ty phải giao dịch qua ngân hàng?

Công ty tôi là công ty TNHH đang sở hữu 40% cổ phần trong một công ty TNHH khác

Năm 2020, công ty tôi dự định bán bớt cổ phần đang sở hữu này cho cá nhân, giao dịch mua bán được thực hiện bằng tiền mặt. Xin hỏi luật sư việc này có được không hay buộc phải thanh toán qua ngân hàng.

Luật sư tư vấn:

Pháp luật quy định một số giao dịch bắt buộc thanh toán qua ngân hàng Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

Ảnh minh họa

1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Như vậy, công ty của bạn muốn bán cổ phần cho người khác thì bắt buộc phải thanh toán giao dịch qua ngân hàng theo quy định nêu trên.

Nguồn VNE

Sàn Mua Bán Công ty 247

Chia sẻ

Contact Me on Zalo