Daily Archives: 16 Tháng Bảy, 2022

Thủ tục để người nước ngoài mua lại doanh nghiệp Việt Nam

Xu hướng đầu tư kinh doanh vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài [...]

Thực hiện mua bán công ty cho người nước ngoài cần lưu ý?

Mua bán công ty vốn đã phức tạp, việc mua bán công ty cho người nước [...]

Hai công ty con của cùng một công ty mẹ có được quyền góp vốn chéo lẫn nhau không?

Xin chào, Công ty tôi và công ty bạn tôi đều là công ty con [...]

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải [...]

Quy định chữ viết, chữ số sử dụng trong kế toán

Pháp luật có những quy định rất chặt chẽ về chữ viết, chữ số sử [...]