Daily Archives: 15 Tháng Năm, 2020

Tư vấn thủ tục mua bán thương hiệu

Nhượng quyền thương hiệu được hiểu là hình thức kinh doanh mà một cá nhân [...]

Điều kiện kinh doanh mua bán nợ

Thông tư số 53/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính vừa ban hành hướng dẫn thi hành [...]

Thành lập công ty mua bán nợ

Tư vấn thành lập công ty mua bán nợ Công ty Mua bán nợ và [...]

Mua bán công ty thông qua việc mua bán phần vốn góp

Về phương thức mua bán công ty thông qua việc mua bán phần vốn góp [...]

Có nên đi mua lại công ty không?

Nếu bạn đang có dự định kinh doanh và phân vân không biết nên mua [...]