Có nên đi mua lại công ty không?

Nếu bạn đang có dự định kinh doanh và phân vân không biết nên mua công ty cũ có sẵn hay tự thành lập một công ty mới, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra lựa chọn.

Mua một công ty cũ giúp bạn có những lợi ích như sau:

 – Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ định kỳ. Đặc trưng quan trọng để doanh nghiệp nhỏ có lợi nhuận vững không phải là do họ có thể nhanh chóng mở rộng tập khách hàng. Đó là việc họ có nhiều khách mua hàng định kỳ. Các công ty này có thể thu hút và giữ chân những khách hàng phù hợp, những người coi trọng sản phẩm, dịch vụ và vẫn trung thành mua chúng nhiều năm sau.

– Bộ máy nhân viên có sẵn, trụ sở công ty có sẵn

Có vẻ như việc mua công ty đem lại lợi ích khá lớn cho bạn, tuy nhiên bên cạnh đó nó mang theo rất nhiều rủi ro như công ty đó có ấn tượng xấu với khách hàng, nhân viên công ty không thích lãnh đạo mới…vân vân. Trong khi đó việc thành lập công ty mới lại tạo ra rất nhiều cơ hội cho bạn.

Chia sẻ