Thủ tục và những lưu ý khi mua bán công ty xây dựng

MUA BÁN CÔNG TY XÂY DỰNG

Xây dựng là ngành nghề phổ biến trong xã hội nhưng làm thế nào để phát triển một cách hiệu quả thì không phải ai cũng biết. Khi tham gia một dự án, tham gia đấu thầu, một công ty xây dựng có kinh nghiệm thông thường được ưu tiên lựa chọn. Do đó, mua lại một công ty xây dựng là lựa chọn tương đối khả thi cho những doanh nhân mới bước chân vào lĩnh vực này. Mua bán công ty xây dựng là hoạt động mua bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp xây dựng cho tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp mua lại toàn bộ: Thừa kế toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có.

  1. Thủ tục bán công ty xây dựng

Các loại hình công ty xây dựng: công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân.Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ doanh nghiệp tư nhân mới được quyền bán công ty. Đối với các loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần hay công ty TNHH, việc bán này được thể hiện dưới dạng chuyển nhượng cổ phần (đối với công ty cổ phần) hoặc chuyển nhượng phần vốn góp (đối với công ty TNHH).

  1. Một số lưu ý khi mua bán công ty xây dựng

Lợi ích khi mua bán công ty xây dựng

  • Xây dựng luôn là một ngành nghề “hot” trong xã hội, đầu tư vào lĩnh vực xây dựng tuy thời gian hoàn thiện sản phẩm dài song kết quả mang lại giá trị kinh tế khá cao khi hoàn thành. Như vậy, việc mua lại một công ty xây dựng là một khoản đầu tư có lời, với giá trị cao.
  • Giảm thiểu chi phí: Mua lại công ty xây dựng thông thường bao gồm toàn bộ các tài sản, trang thiết bị, máy móc của doanh nghiệp, như vậy, khi mua công ty xây dựng, chủ doanh nghiệp mới có thể tiết kiệm được một khoản chi phí tương đối lớn, thay vì phải mua mới những sản phẩm phục vụ cho ngành xây dựng.
  • Đã có thương hiệu: Hầu hết các ngành nghề, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, thương hiệu và kinh nghiệm, hồ sơ năng lực của công ty xây dựng là điều vô cùng quan trọng. Khi tham gia đấu thầu các dự án mới, chủ đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn những nhà thầu dày dặn kinh nghiệm để đảm bảo dự án được thực hiện tốt và nhanh nhất. Do đó, mua công ty xây dựng là lựa chọn phù hợp.

Mua công ty xây dựng dành cho những đối tượng nào?

Như đã nói ở trên, kinh nghiệm và năng lực xây dựng là những yếu tố quan trọng, do vậy, những cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia vào lĩnh vực xây dựng nên cân nhắc lựa chọn hình thức này.

Rủi do khi mua công ty xây dựng

Khi mua công ty xây dựng, mặc dù có sự thay đổi về chủ doanh nghiệp, tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn sẽ giữ nguyên các quyền, nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước. Cá nhân, tổ chức khi xem xét mua công ty xây dựng cần lưu ý công ty đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ hay chưa, đặc biệt chú trọng các nghĩa vụ thuế.

Chia sẻ