Tag Archives: sales force automation

Lực lượng bán hàng (Sales force) là gì? Phân loại

Lực lượng bán hàng (tiếng Anh: Sales force) là toàn bộ nhân viên tham gia [...]