Tag Archives: mua cổ phần

Cổ phần trong công ty cổ phần thì hộ kinh doanh có được mua không?

Hộ kinh doanh có được phép mua cổ phần trong công ty cổ phần không? Thế [...]

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua cổ phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

(Nguồn: Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi [...]

Các hình thức Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Theo quy định của Luật đầu tư 2020, khi đủ điều kiện theo quy định [...]

Contact Me on Zalo