Tag Archives: luật doanh nghiệp

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua cổ phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

(Nguồn: Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi [...]

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty nước ngoài

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty nước ngoài Nhà đầu tư nước [...]

Tranh chấp kinh doanh thương mại

Tranh chấp kinh doanh thương mại và việc xác định thẩm quyền của Tòa án [...]

Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi hướng tới giải quyết 4 nhóm vấn đề

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc sửa đổi những quy [...]

Contact Me on Zalo