Tag Archives: điều kiện kinh doanh mua bán nợ

Điều kiện kinh doanh mua bán nợ

Thông tư số 53/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính vừa ban hành hướng dẫn thi hành [...]