Tag Archives: đăng ký doanh nghiệp

Mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp hiện nay là bao nhiêu?

Cho tôi hỏi: Mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp hiện nay là bao nhiêu? [...]

Có được rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp?

Cho tôi hỏi: Có được rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp? Hồ [...]

Quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trong đó quy [...]

Tổng hợp các câu hỏi – đáp liên quan đến Luật doanh nghiệp 2014

Trong thời gian chờ đợi Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Doanh nghiệp [...]

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân, tnhh và cổ phần

Nhiều người cho rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán được. Tuy nhiên, [...]