Tag Archives: công ty tư nhân

Có thể chuyển nghĩa vụ trả nợ cho bên mua khi bán công ty không?

Xin chào Ban biên tập, tôi là chủ của một công ty tư nhân, tôi [...]