Mua bán công ty TNHH hai thành viên

Bạn đang muốn mua lại một công ty dưới hình thức mua lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty TNHH 02 thành viên? Tham khảo bài viết Mua bán công ty TNHH hai thành viên để biết thêm thông tin pháp luật về hoạt động này.

Các hình thức mua bán và sáp nhập công ty

Mua bán công ty đã xuất hiện tại Việt Nam từ nhiều năm trước. Mua bán và sáp nhập công ty không còn là điều quá xa lạ tại Việt Nam và đã có những quy định pháp luật riêng cho hoạt động này. Mua bán và sáp nhập công ty được thực hiện dưới nhiều hình thức như:

1. Góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp;

2. Mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần;

3. Sáp nhập doanh nghiệp;

4. Hợp nhất doanh nghiệp và chia tách doanh nghiệp.

Mua bán công ty là 1 trong 4 hình thức mua bán và sáp nhập công ty

Mua bán công ty TNHH hai thành viên

Để mua bán công ty TNHH 2 thành viên bạn cần mua lại phần vốn góp của 02 thành viên. Bạn có thể ký hợp đồng thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp với từng thành viên, hoặc một hợp đồng chung và duy nhất do người đại diện theo pháp luật công ty đó ký với bạn.

Nếu bạn mua hết 100% số vốn góp của công ty thì nên ký 01 hợp đồng mua bán, chuyển nhượng với công ty. Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng này phải được Hội đồng thành viên công ty đó đồng ý. Bên bán phải có biên bản họp Hội đồng thành viên và có quyết định HĐTV đồng ý bán cho bạn các phần vốn góp – công ty – và thông qua hợp đồng này…. và biên bản, quyết định này là 01 thành phần hồ sơ không tách rời hợp đồng chuyển nhượng vốn góp này.

Khi tiến hành mua lại công ty, bạn cần tiến hành “thẩm định pháp lý” và định giá công ty (TSCĐ, khấu hao,…). Thẩm định pháp lý giúp cho bên mua hiểu rõ tư cách pháp lý, các quyền và nghĩa vụ pháp lý với các loại tài sản, hợp đồng lao động, đất đai, đầu tư, xây dựng…

Khi đàm phán và thương lượng hợp đồng chuyển nhượng, mua bán cần lưu ý đến các nội dung sau: giá chuyển nhượng; tổng số nợ chưa thanh toán của công ty; bên mua hay bên bán chịu trách nhiệm về các khoản nợ; hợp đồng lao động; quyền và nghĩa vụ thực hiện các hợp đồng khác đã ký nhưng chưa thực hiện xong,…

Nghĩa vụ mà bạn quan tâm đến “công nợ” của công ty đang mua? Để đảm bảo, bạn nên yêu cầu công ty chốt lại công nợ với khách hàng tại 01 thời điểm nhật định và các thành viên công ty chuẩn bi mua cam kết ngoài các khoản nợ đã liệt kê nếu có phát sinh khoản nợ nào khác thì họ sẽ thanh toán. Nếu giá mua bao gồm cả nợ thì bao nhiêu nợ bạn cũng phải thanh toán hết, vấn đề là bạn phải tìm hiểu cho kỹ công ty đó có bao nhiêu khoản nợ chưa thanh toán.

Chúc bạn thành công! Nếu bạn còn những vướn mắc cần được tư vấn thêm hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Sàn mua bán công ty 247

Chia sẻ