Định giá dựa vào cạnh tranh (Competition-Driven Pricing) là gì?

Định giá dựa vào cạnh tranh (tiếng Anh: Competition-Driven Pricing) là một phương pháp định giá trong đó người bán đưa ra quyết định dựa trên giá của đối thủ cạnh tranh.
Định giá dựa vào cạnh tranh (Competition-Driven Pricing)

Định nghĩa

Định giá dựa vào cạnh tranh hay định giá theo hướng cạnh tranh trong tiếng Anh là Competition-Driven Pricing.

Định giá dựa vào cạnh tranh là một phương pháp định giá trong đó người bán đưa ra quyết định dựa trên giá của đối thủ cạnh tranh. Loại giá này nhằm đạt được thị phần có lợi nhất, chứ không nhất thiết phải hoàn toàn giống với giá của đối thủ cạnh tranh.

Những yếu tố cần xem xét khi áp dụng chiến lược định giá dựa vào cạnh tranh

– Các doanh nghiệp nên thực hiện nhiều nghiên cứu trước khi áp dụng bất kì chiến lược giá cạnh tranh (competitive pricing strategy) nào.

– Đầu tiên, doanh nghiệp cần nhận thức đúng vị trí của mình trên thị trường thông qua việc trả lời một vài câu hỏi:

Đâu là thị trường mục tiêu cũng như khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp?

Vị trí của doanh nghiệp như thế nào so với đối thủ cạnh tranh trên thị trường?

Bằng cách trả lời những câu hỏi này, một doanh nghiệp có thể xác định một cách an toàn liệu giá cả cạnh tranh có phải là chiến lược đúng đắn hay không.

– Một yếu tố khác cần xem xét đó là sự đánh đổi giữa chi phí và lợi nhuận. Doanh nghiệp cần xác định làm thế nào để đạt được thị phần lớn nhất mà không phải chịu chi phí quá cao. Do đó, không chỉ tập trung vào việc giành thị phần lớn nhất mà còn trong việc tìm ra sự phối hợp giữa lợi nhuận và thị phần có lợi nhất trong dài hạn.

Ưu điểm

– Doanh nghiệp nắm được thông tin về đối thủ cạnh tranh.

– Giá cả cạnh tranh có thể mang lại nhiều khách hàng hơn, từ đó thúc đẩy doanh thu.

– Doanh nghiệp có thể kịp thời điều chỉnh giá sao cho phù hợp với thị trường.

Hạn chế

– Định giá dựa vào cạnh tranh có thể mang lại rủi ro khi bắt đầu một cuộc chiến giá cả. Cuộc chiến giá cả thường dẫn đến việc tăng doanh thu trong ngắn hạn hoặc chiến lược dài hạn hơn để có được thị phần cao nhất.

– Thực tế chỉ ra rằng, chiến lược định giá dựa vào cạnh tranh không phải lúc nào cũng dẫn đến tối đa hóa lợi nhuận. Lí do đằng sau điều này là các doanh nghiệp cuối cùng đã đánh mất giá trị đối với khách hàng hoặc chi phí chung của họ.

– Tốn kém nhiều thời gian và tiền bạc để nghiên cứu và cập nhật thông tin về đối thủ canh  tranh.

– Tạo điều kiện cho đối thủ cạnh tranh có thể bắt chước các mức giá mà doanh nghiệp lựa chọn.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Chia sẻ