Định giá dựa trên giá trị (Value-based pricing) là gì?

Định giá dựa trên giá trị (tiếng Anh: Value-based pricing) là chiến lược thiết lập giá chủ yếu dựa trên giá trị cảm nhận của người tiêu dùng về sản phẩm hoặc dịch vụ.

Định giá dựa trên giá trị (Value-based pricing)

Định nghĩa

Định giá dựa trên giá trị trong tiếng Anh là Value-based pricing.

Định giá dựa trên giá trị là chiến lược thiết lập giá chủ yếu dựa trên giá trị cảm nhận của người tiêu dùng về sản phẩm hoặc dịch vụ.

Bản chất của phương pháp định giá dựa trên giá trị

– Định giá dựa trên giá trị là phương pháp định giá tập trung vào khách hàng, nghĩa là các doanh nghiệp quan tâm đến giá trị mà khách hàng nhận được từ việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

– Định giá dựa trên giá trị khác với định giá theo phương pháp “cộng chi phí” (“cost-plus” pricing). Theo phương pháp cộng chi phí, giá bán được xác định bằng cách cộng lãi vào chi phí bình quân.

Giá bán dự kiến trên một đơn vị sản phẩm = Chi phí trên một đơn vị sản phẩm + Lãi dự kiến

– Bất kì công ty nào áp dụng chiến lược định giá dựa trên giá trị phải có sản phẩm, dịch vụ khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Sản phẩm phải tập trung vào khách hàng, nghĩa là mọi cải tiến và tính năng bổ sung phải dựa trên mong muốn và nhu cầu của khách hàng.

– Việc áp dụng mô hình định giá dựa trên giá trị giúp các công ty cung cấp các chức năng dịch vụ độc đáo hoặc sẽ được đánh giá cao hơn từ đó được định vị tốt hơn so với các công ty chủ yếu bán các mặt hàng phổ biến.

Liên hệ thực tiễn

Ngành công nghiệp thời trang là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mô hình định giá dựa trên giá trị. Thông thường, các nhà thiết kế của một thương hiệu nổi tiếng định giá cao cho sản phẩm của mình dựa trên sức ảnh hưởng của thương hiệu đối với hình ảnh của người tiêu dùng.

Ngoài ra, nếu nhà thiết kế có thể thuyết phục người nổi tiếng trong dàn sao hạng A mặc trang phục của họ đến sự kiện thảm đỏ, giá trị cảm nhận của thương hiệu liên quan có thể đột nhiên tăng vọt.

Mặt khác, khi hình ảnh của một thương hiệu giảm vì bất kì lí do gì, khi đó chiến lược giá có xu hướng thay đổi để phù hợp với nguyên tắc định giá dựa trên chi phí.

Các ngành công nghiệp khác áp dụng theo mô hình định giá dựa trên giá trị bao gồm dược mĩ phẩm, mĩ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Chia sẻ