Bán gấp công ty TNHH còn hóa đơn điện tử, giá siêu ưu đãi

CÔNG TY TNHH…………………..

Thành lập: 28/10/2019

Tại: Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Doanh thu qua các năm:

–            Năm 2020: Doanh thu 10.771.359.700, lợi nhuận lỗ 307.481.299

–            Năm 2019: Doanh thu 0, lợi nhuận 0

Công ty phát hành 1000 số hóa đơn điện, đã sử dụng 18 số hóa đơn, còn lại 982 số chưa sử dụng.

Chia sẻ