Bán công ty xây dựng thành lập 2015 còn hóa đơn điện tử

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SUN VIỆT NAM     

Mã số DN: 0107014615                             

Thành lập: 05/10/2015       

Địa chỉ:  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam     

Doanh thu qua các năm:

–           Năm 2020: Doanh thu: 0, lợi nhuận lỗ: 3.000.000 đ

 –          Năm 2019: Doanh thu: 0, lợi nhuận lỗ: 3.000.000 đ

–           Năm 2018: Doanh thu: 0, lợi nhuận lỗ: 3.000.000 đ

–           Năm 2017: Doanh thu: 0, lợi nhuận lỗ: 62.601014 đ

–           Năm 2016: Doanh thu: 0, lợi nhuận lỗ: 586.456.457 đ

Công ty phát hành 300 quyển hóa đơn điện tử chưa sử dụng số nào  

Chia sẻ