Bán công ty sản xuất máy vi tính doanh thu cao, tồn hơn 200 hóa đơn

BÁN CÔNG TY TNHH…..BẢO TÍN

Thành lập 2012, Tại Gia Lâm

Doanh thu

Năm 2019: 100 triệu;

  • Năm 2018: Doanh thu: 130.228.180 đ, Lợi nhuận lãi: 31.870.240 đ
  • Năm 2017: Doanh thu: 182.827.543 đ, Lợi nhuận lãi: 20.512.011 đ
  • Năm 2016: Doanh thu: 157.613.281 đ, Lợi nhuận lãi:  36.567.591 đ

Hóa đơn giấy còn tồn 208 số hóa đơn

Cam kết không nợ đọng thuế, nghĩa vụ tài chính khác

Giá trọn gói chỉ 17 triệu bao gồm mọi thủ tục sang nhượng như: Đổi tên công ty, trụ sở, thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Chia sẻ