Daily Archives: 19 Tháng Năm, 2020

Điều khoản cần lưu ý trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp

Khi tiến hành hoạt động M&A, doanh nghiệp cần lưu ý một số điều khoản [...]

Lưu Ý Khi Sang Nhượng Cửa Hàng

Trên thực tế đã chứng minh, ngày nay rất nhiều người lựa chọn hình thức [...]

Các hình thức mua bán và sáp nhập

Mục đích của mua bán hay sáp nhập doanh nghiệp là đều hướng tới việc [...]