Tìm hiểu về chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp?

1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

            Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là xu khá phổ biến hiện nay của các doanh nghiệp. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một thủ tục nhằm cơ cấu lại doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô, mục tiêu cũng như sự phát triển của một doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp được cấp giấy đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp được chuyển đổi sẽ chấm dứt sự tồn tại của mình, đồng thời doanh nghiệp chuyển đổi sẽ được hưởng toàn bộ những quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời phải chịu toàn bộ trách nhiệm về các khoản nợ chưa được thành toán, nghĩa vị tài sản, hợp đồng lao động của doanh nghiệp được chuyển đổi để lại.

2. Các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp.

            Có rất nhiều hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác nhau. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp chuyển đổi doanh nghiệp gồm một số hình thức sau:

–           Chuyển đổi Công ty TNHH 1 thành viên hoặc 2 thành viên sang công ty cổ phần. Loại hình công ty TNHH 1 thành viên có thể là do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu và đều được phép chuyển đổi thành loại hình Công ty Cổ phần.

–           Chuyển đổi từ công ty Cổ phần sang Công ty TNHH 1 thành viên. Chỉ được thực hiện hình thức này khi 1 cổ đông hoặc các cổ đông đã thống nhất chuyển loại hình doanh nghiệp.

 –          Chuyển đổi từ công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên. Với hình thức này, doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng yêu cầu số lượng thành  viên của công ty cổ phần tối thiểu là 2 người.

–           Chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH trong trường hợp giám đốc Doanh nghiệp tư nhân là Chủ sở hữu hoặc phải là thành viên của công ty đó.

              Hiện nay, pháp luật quy định về các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi muốn thay đổi loại hình doanh nghiệp. Do vậy mà việc tìm hiểu thông tin hoặc thực hiện việc chuyển đổi doanh nghiệp cũng dễ dàng và thuận tiện hơn.

Chia sẻ

Contact Me on Zalo