Thủ tục xin giấy phép thành lập công ty tư vấn du học

Để thành lập công ty tư vấn du học, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Sao bản chính, có công chứng.
 • Quy chế hoạt động của công ty: Do đại hội cổ đông hoặc hội đồng thành viên thông qua.
 • Danh sách cán bộ, nhân viên: Có trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động tư vấn du học.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực chuyên môn của cán bộ, nhân viên: Bao gồm bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực du học.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản: Sao bản chính, có công chứng.
 • Kế hoạch kinh doanh: Do ban giám đốc công ty lập.
 • Giấy tờ khác: Theo quy định của pháp luật.

2. Nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

3. Thời gian giải quyết:

 • Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho công ty.

Lưu ý:

 • Hồ sơ nộp phải đầy đủ, chính xác và hợp lệ theo quy định.
 • Sở Giáo dục và Đào tạo có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu cần thiết.
 • Công ty phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 80/2019/NĐ-CP về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Công ty tư vấn du học phải có trụ sở chính tại Việt Nam.
 • Công ty tư vấn du học phải có tối thiểu 02 cán bộ, nhân viên có trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực tư vấn du học.
 • Công ty tư vấn du học phải có hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ theo quy định.
 • Công ty tư vấn du học phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số nguồn thông tin hữu ích:

 • Nghị định 80/2019/NĐ-CP quy định về hoạt động dịch vụ tư vấn du học: https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=198254
 • Website Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://moet.gov.vn/
 • Website Hiệp hội Du lịch Việt Nam: https://vnta.gov.vn/Trang/default.aspx

Chúc bạn thành công trong việc thành lập công ty tư vấn du học!

Chia sẻ