Thủ tục tăng giảm vốn đầu tư công ty vốn nước ngoài năm 2023

Công ty khi tăng vốn điều lệ không bắt buộc phải đăng ký tăng vốn góp thực hiện dự án. Pháp luật cho phép công ty được tăng vốn điều lệ, vốn góp thực hiện dự án bằng lợi nhuận chưa phân phối, thành viên góp thêm vốn vào công ty, cổ đông mua cổ phần chào bán, điều chuyển vốn vay thành vốn góp. Dưới đây là một số chia sẻ của Luật sư về thủ tục tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài để Quý doanh nghiệp tham khảo.

Thủ tục tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài là gì?

Thủ tục tăng giảm vốn đầu tư nước ngaoif là hình thức nhà đầu tư nước ngoài bổ sung thêm nguồn vốn vào dự án, vào công ty bằng cách huy động vốn từ các thành viên, cổn đông hiện hữ của công ty hoặc kêu gọi đầu tư từ bên ngoài góp vốn vào công ty hoặc vay vốn. Việc này giúp huy động nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh hay duy trì, phục hồi công ty và đưa vào hoạt động.

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên của công ty, chủ sở hữu công ty đã góp vốn hoặc cao kết góp vốn khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, là tổng mệnh giá cổ phần đã bàn hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Trông đó có ít nhất 1 cổ động là người nước ngoài.

Hồ sơ thủ tục tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài

Cụ thể thủ tục tăng giảm vốn đầu tư cho công ty nước ngoài được mô tả như sau:

Chuẩn bị tài liệu: Công ty nước ngoài cần chuẩn bị tài liệu liên quan như: bản sao công chứng giấy tờ công ty, hợp đồng, biên bản họp hội đồng quản trị và báo cáo tài chính…

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư: Công ty nước ngoài cần nộp hồ sơn đăng ký thay đổi vốn đầu tư tại cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài.

Phê duyệt thay đổi vốn đầu tư: Sau khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan quản lý đầu tư sẽ xem xét và thẩm định. Nếu hồ sơ đấy có đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu pháp luật, công ty nước ngoài sẽ nhận được giấy phép thay đổi vốn đầu tư.

Thực hiện thủ tục thuế: Sau khi nhận được được giấy phép thay đổi vốn đầu tư, công ty nước ngoài cần đăng ký thay đổi vốn đầu tư tại cơ quan thuế. Công ty cũng cần cung cấp thông tin về nguồn vốn mưới và tăng cường thủ tục nộp thuế theo quy định.

Thủ tục khác: Công ty nước ngoài cần thực hiện các thủ tục bổ sung khác như thông báo thay đổi vốn đầu tư cho cơ  quan đăng ký kinh doanh, cập nhật thay đổi vốn đầu tư trong hợp đồng lao động và thông báo với các cơ quan liên quan khác…

Có được tăng vốn đầu tư bằng lợi nhuận chưa phân phối

Việt Nam khuyến khích nhà đầu tư tái đầu tư tại Việt Nam bằng lợi nhuận, do vậy công ty vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư, tăng vốn góp thực hiện dự án và tăng vốn điều lệ công ty bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối này. Khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn công ty nước ngoài cần lưu ý những điểm sau:

✔ Xác định rõ việc nhà đầu tư nước ngoài mong muốn chỉ tăng vốn điều lệ công ty, hay làm đồng thời vừa tăng vốn điều lệ và tăng vốn góp thực hiện dự án? Sẽ có sự khác nhau trong việc thực hiện thủ tục pháp lý mà công ty cần tìm hiểu quy định pháp luật trước khi quyết định.

✔ Xác định rõ công ty muốn tăng vốn góp thực hiện dự án đồng thời với tăng tổng vốn đầu tư dự án, hay chỉ tăng vốn góp thực hiện dự án thôi.

Các bước thủ tục tăng vốn điều lệ, vốn góp thực hiện dự án

✔ Tùy thuộc vào hình thức doanh nghiệp tiến hành thủ tục mà quy trình thực hiện thủ tục tăng vốn công ty vốn đầu tư nước ngoài sẽ bao gồm một trong các bước sau đây:

Bước 1: Xin Chấp thuận của SKHĐT về việc nhà đầu tư nước ngoài góp thêm vốn, mua cổ phần chào bán của công ty.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ.

Bước 3: Xin cấp quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh do thay đổi vốn đầu tư dự án.

Theo quy định hiện hành thì nếu triển khai chuẩn toàn bộ thủ tục thay đổi nhà đầu tư nước ngoài sẽ hết tầm 20 ngày làm việc. Trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì thời gian giải quyết công việc sẽ tốn thêm khoảng 15 -20 ngày làm việc tùy từng tỉnh, thành phố.

✔ Hồ sơ cần có khi thực hiện thủ tục tăng vốn công ty vốn đầu tư nước ngoài

– Giấy tờ về việc góp vốn, mua cổ phần chào bán hoặc nguồn lợi nhuận chưa phân phối được điều chuyển thành vốn điều lệ, vốn góp thực hiện dự án.

– Biên bản họp, quyết định của công ty về việc thay đổi vốn công ty nước ngoài.

– Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

– Bản sao kê tài khoản vốn đầu tư năm tài chính hiện tại.

– Các giấy tờ khách theo quy định pháp luật, cụ thể: (i) Giấy tờ quy định tại nghị định 108/2018/NĐ-CP khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; (ii) Giấy tờ quy định tại nghị định 118/2015/NĐ-CP khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Thủ tục tăng giảm vốn đâu tư công ty nước ngoài ( Ảnh minh họa )
Thủ tục tăng giảm vốn đâu tư công ty nước ngoài ( Ảnh minh họa )

Luật Trí Nam – Đơn vị tư vấn thủ tục tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài

Luật sư Trí Nam kinh nghiệm 10 năm tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài tại các tỉnh phía Bắc nhận dịch vụ trọn gói trong việc tiến hành thủ tục thay đổi vốn công ty nước ngoài cũng như thành lập công ty vốn nước ngoài. Dịch vụ pháp lý luôn cam kết: “Tư vấn là chính xác – Thực hiện là hoàn thành – Triển khai là chắc chắn và đảm bảo tính pháp lý cho phương án thực hiện”. Những nội dung nhà đầu tư được Luật sư hỗ trợ gồm:

✔ Thứ nhất là tư vấn đầy đủ về sự khác nhau giữa tăng vốn điều lệ, tăng vốn góp thực hiện dự án.

✔ Thứ hai là hướng dẫn công ty lựa chọn nội dung thay đổi phù hợp, tránh vướng mắc trong việc chuyển, nhận tiền qua tài khoản vốn đầu tư hoặc sai phạm về hoạch toán thuế, kế toán.

✔ Thứ ba là luật sư đại diện theo ủy quyền thực hiện toàn bộ công việc.

Chia sẻ