Thủ tục mua lại công ty sản xuất mì tôm

Mua lại công ty sản xuất mì tôm là một hình thức đầu tư kinh doanh phổ biến trong lĩnh vực thực phẩm. Mua lại công ty sản xuất mì tôm có thể mang lại cho nhà đầu tư nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tăng quy mô hoạt động: Mua lại công ty sản xuất mì tôm giúp nhà đầu tư tăng quy mô hoạt động của mình, bao gồm thị phần, số lượng sản phẩm,…
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Mua lại công ty sản xuất mì tôm giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc tự thành lập công ty mới.
 • Giảm thiểu rủi ro: Mua lại công ty sản xuất mì tôm giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro, vì công ty đã có sẵn thương hiệu, dây chuyền sản xuất,…

Tuy nhiên, mua lại công ty sản xuất mì tôm cũng có một số rủi ro, bao gồm:

 • Giá mua cao: Giá mua công ty sản xuất mì tôm có thể cao, tùy thuộc vào tình hình tài chính, quy mô hoạt động,… của công ty.
 • Rủi ro pháp lý: Mua lại công ty sản xuất mì tôm cần tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật an toàn thực phẩm,…
 • Rủi ro về nhân sự: Nhân sự của công ty sản xuất mì tôm có thể không phù hợp với định hướng phát triển của nhà đầu tư.

Thủ tục mua lại công ty sản xuất mì tôm

Thủ tục mua lại công ty sản xuất mì tôm bao gồm các bước sau:

 1. Tìm kiếm và đàm phán: Nhà đầu tư cần tìm kiếm và đàm phán với chủ sở hữu công ty sản xuất mì tôm để thỏa thuận các điều khoản mua bán, bao gồm giá mua, phương thức thanh toán,…

 2. Thẩm định giá: Nhà đầu tư cần thẩm định giá công ty sản xuất mì tôm để xác định giá mua hợp lý.

 3. Làm thủ tục pháp lý: Nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp của công ty sản xuất mì tôm.

Một số lưu ý khi mua lại công ty sản xuất mì tôm

Khi mua lại công ty sản xuất mì tôm, nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Tìm hiểu kỹ về công ty sản xuất mì tôm: Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính, quy mô hoạt động, thương hiệu,… của công ty sản xuất mì tôm trước khi quyết định mua lại.
 • Lựa chọn công ty tư vấn uy tín: Nhà đầu tư nên lựa chọn công ty tư vấn uy tín để hỗ trợ trong quá trình mua lại công ty sản xuất mì tôm.
 • Tham khảo ý kiến của luật sư: Nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến của luật sư để đảm bảo thủ tục mua bán được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số ví dụ về các công ty sản xuất mì tôm đã được mua lại trong những năm gần đây:

 • Năm 2022, công ty Acecook Việt Nam đã mua lại 60% cổ phần của công ty Maggi Việt Nam.

 • Năm 2021, công ty Masan Consumer Holdings đã mua lại công ty Omachi.

 • Năm 2020, công ty Uniben đã mua lại công ty Asia Food.

Những thương vụ mua lại này đã giúp các công ty sản xuất mì tôm tăng quy mô hoạt động, thị phần và thương hiệu.

Chia sẻ