Thủ tục mua bán công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là công ty gồm có 2 thành viên trở lên tham gia góp vốn và chịu trách nhiệm về các khoản thuế cũng như nợ, các khoản nghĩa vụ khác. Việc một hoặc tất cả mọi người trong trong công ty muốn bán công ty cho người khác hay nói các khác là chuyển nhượng cổ phần cho người muốn mua công ty này.

Sàn mua bán 247 xin nói sơ qua về thủ tục mua bán công ty TNHH có hai thành viên trở lên.

Việc các thành viên công ty TNHH có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình xuất phát từ quyền định đoạt phần vốn góp của mình theo quy định tại Điều 41 Luật doanh nghiệp.

Để thực hiện các thủ tục cho việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thì bên chuyển nhượng phần vốn góp (tức bên bán phần vốn) và bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp (tức bên mua lại phần vốn góp) phải thực hiện lập hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật với các điều khoản liên quan. Đồng thời với quá trình đó công ty phải thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thông báo thay đổi thành viên góp vốn với phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư thành phố trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

1. Thông báo thay đổi (theo mẫu)

2. Quyết định của Hội đồng thành viên cho việc thay đổi

3. Biên bản họp Hội đồng thành viên cho việc thay đổi

4. Danh sáng thành viên mới kèm theo bản sao có chứng thực CMND hoặc hộ chiếu của thành viên mới (thành viên nhận chuyển nhượng)

5. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

6. 01 Bản sao hoặc bản gốc Đăng ký kinh doanh

7. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (Nếu thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc nếu người đại diện theo pháp luật mới không đồng thời là người nhận chuyển nhượng phần vốn góp)

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đã đăng ký thương hiệu, đăng ký logo, hay đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm công ty mình thì cũng co thể chuyển nhượng lại với giá thành hấp dẫn. Đó cũng là lợi thế khi bạn muốn chuyển nhượng công ty

Sau khi quá trình chuyển nhượng hoàn thành thì Bên nhận chuyển nhượng kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ cũng như các lợi ích có liên quan của bên chuyển nhượng

Trên đây, chúng tôi đã đưa ra các thông tin cập nhật và có tính thực tiễn về mua, bán công ty tnhh. Tuy nhiên các thông tin và các văn bản luật tham chiếu có thể bị thay đổi. Để biết cụ thể hơn quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh nhất.

Chia sẻ