Thủ tục mua bán công ty kinh doanh bất động sản

Thủ tục mua bán công ty kinh doanh bất động sản

1. Chuẩn bị hồ sơ:

 • Hồ sơ pháp lý của công ty:
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Giấy phép kinh doanh.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên/cổ đông.
  • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua bán công ty.
 • Hồ sơ tài chính:
  • Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.
  • Báo cáo tài chính quý gần nhất.
  • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản.
 • Hồ sơ liên quan đến bất động sản:
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Giấy phép xây dựng.
  • Hợp đồng mua bán nhà đất.

2. Thẩm định hồ sơ:

 • Người mua và người bán tiến hành thẩm định hồ sơ của nhau.
 • Hai bên có thể thuê luật sư hoặc công ty kiểm toán để hỗ trợ thẩm định hồ sơ.

3. Ký kết hợp đồng mua bán công ty:

 • Hợp đồng mua bán công ty phải được lập thành văn bản và có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.
 • Hai bên cần thỏa thuận về giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn giao nhận công ty, …

4. Hoàn tất thủ tục pháp lý:

 • Hai bên nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục thay đổi thông tin về chủ sở hữu công ty.
 • Nộp hồ sơ lên cơ quan thuế để thực hiện thủ tục thuế đối với việc mua bán công ty.

5. Thông báo cho các bên liên quan:

 • Thông báo cho các bên liên quan như ngân hàng, chủ nợ, … về việc thay đổi chủ sở hữu công ty.

Lưu ý:

 • Thủ tục mua bán công ty kinh doanh bất động sản có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Quý khách hàng nên tham khảo ý kiến luật sư để được tư vấn cụ thể về thủ tục mua bán công ty kinh doanh bất động sản.

Dưới đây là một số website cung cấp thông tin về thủ tục mua bán công ty kinh doanh bất động sản:

 • https://sanmuabancongty.com.vn
 • https://moj.gov.vn/
 • https://www.mpi.gov.vn/

Chúc quý khách hàng thành công!

Chia sẻ