Thủ tục chuyển nhượng công ty 100 vốn nước ngoài

Thủ tục chuyển nhượng công ty 100 vốn nước ngoài, theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2015 như sau: gồm có 2 bước #1. Thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài # 2. Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu đối với cổ phần/ vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài… Chi tiết như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Đầu tư năm 2014;

– Luật Doanh nghiệp năm 2014;

– Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

2. Trình tự thủ tục thực hiện chuyển nhượng công ty

Để có thể chuyển nhượng công ty 100% vốn Việt Nam sang 100% vốn nước ngoài cần tiến hành các thủ tục như sau:

– Bước 1:

Thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài: chi tiết tại đây

Hồ sơ đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng của người nước ngoài:

Để có thể sở hữu hơn 51% vốn điều lệ của công ty nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành thủ tục đăng ký mua phần vốn góp hoặc cổ phần. Việc chuyển nhượng công ty cho người nước ngoài đồng nghĩa người này sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ công ty, do đó, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải làm thủ tục đăng ký mua phần vốn góp gửi lên sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh chính.

*) Hồ sơ đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng của người nước ngoài:

– Văn bản đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp (theo mẫu I-4 );

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

*) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp cho Sở kế hoạch đầu tư nơi cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp cho công ty bị chuyển nhượng;

*) Thời hạn xử lý hồ sơ:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch đầu tư sẽ xem xét việc nhà đầu tư nước ngoài có đáp ứng các điều kiện để mua phần vốn góp/cổ phần hay không và ra văn bản chấp thuận (nếu nhà đầu tư đủ điều kiện) hoặc không chấp thuận (do không đáp ứng đủ điều kiện).

Sau khi đã có chấp thuận về việc mua phần vốn góp/cổ phần, công ty bị chuyển nhượng mới có thể tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Xin liên hệ với Luật Việt Phú để được hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký mua lại cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng một cách nhanh chóng, chính xác.

– Bước 2:

Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu đối với cổ phần/ vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài: chi tiết tại đây

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Khi chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc tổ chức khác thì người nhận chuyển nhượng phải thực hiện đăng ký thay đổi chủ sở hữu.

*) Hồ sơ chuyển nhượng đối chủ sở hữu công ty

–  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

–  Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

–  Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

–  Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

–  Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

*) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của các hồ sơ nêu trên và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới nếu hồ sơ đạt đủ điều kiện hoặc ra thông báo về việc bổ sung, thay đổi đối với hồ sơ không hợp lệ.

Xin liên hệ với Luật Việt Phú để được hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty một cách nhanh chóng, chính xác.

Tuy nhiên trong quá trình chuyển nhượng công ty 100% vốn Việt Nam sang 100% vốn nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài sẽ gặp phải những trở ngại về bất đồng ngôn ngữ cũng như sự phức tạp trong quá trình làm hồ sơ nộp lên cơ quan  nhà nước.

Chia sẻ