Thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê doanh nghiệp của mình cho người khác, thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân được quy định như sau:

Bước 1: Kí hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân và người thuê doanh nghiệp tiến hành ký hợp đồng thuê theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thông báo

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng thuê có hiệu lực thi hành, chủ doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị những hồ sơ sau để thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

  • Bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng
  • Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân (Theo mẫu tại Phụ lục II-6, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

Bước 3: Nộp thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

  • Chủ doanh nghiệp tư nhân gửi thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp.
  • Số lượng hồ sơ: 1 bộ.
  • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

Chia sẻ