Tag Archives: thủ tục đăng ký góp vốn

Các hình thức Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Theo quy định của Luật đầu tư 2020, khi đủ điều kiện theo quy định [...]