Tag Archives: Relationship-based pricing

Định giá dựa trên mối quan hệ (Relationship-based pricing) là gì?

Định giá dựa trên mối quan hệ (tiếng Anh: Relationship-based pricing) được áp dụng phổ [...]