Tag Archives: pháp luật phá sản

Điều hòa lợi ích giữa chủ nợ và con nợ thông qua thủ tục phá sản

1. Đặt vấn đề Tự do cạnh tranh và phá sản là những thuộc tính [...]