Tag Archives: nhà đầu tư nước ngoài

Các hình thức Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Theo quy định của Luật đầu tư 2020, khi đủ điều kiện theo quy định [...]

Dịch vụ chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

Sàn Mua Bán Công Ty 247 có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư [...]