Tag Archives: IPO là gì

IPO là gì?

IPO (Initial Public Offering), có nghĩa là phát hành lần đầu ra công chúng. Thuật [...]